Ceník služeb

Ceny jsou uvedeny za jednoho klienta

ceník platný od 1.9.2019

Úvodní konzultace - 15 minut

Konzultaci o vhodnosti mediace ve Vašem případě provádím zdarma. Telefonicky, mailem či osobně

Zdarma

Setkání nařízené soudem - cca 1 hodina

Cena za každou započatou hodinu

200 Kč

Mediace - cca 3 hodiny

Cena za každou započatou hodinu

500 Kč

Mediace v obchodních věcech

Cena za každou započatou hodinu

1000 Kč

Mediace mimo pracovní dny

Mediace v sobotu, neděli, státní svátek

Setkání nařízená soudem mimo pracovní dny neprovádím

Přirážka 100% ceny mediace