Ceník služeb

Ceny jsou uvedeny za hodinu práce mediátora

ceník platný od 15. 4. 2022

Úvodní konzultace - 15 minut

Konzultaci o vhodnosti mediace ve Vašem případě provádím zdarma. Telefonicky či mailem

Zdarma

Setkání nařízené soudem - cca 1 hodina

Cena za každou započatou hodinu

400 Kč

Mediace - cca 3 hodiny

Cena za každou započatou hodinu

1400 Kč

Firemní mediace

Cena za každou započatou hodinu

dle rozpočtu

Mediace mimo pracovní dny

Mediace v sobotu, neděli, státní svátek

Setkání nařízená soudem mimo pracovní dny neprovádím

Přirážka 100% ceny mediace