Jak se připravit na mediaci

Setkání nařízené soudem

Pro první schůzku nařízenou soudem je potřeba si vyhradit alespoň jednu hodinu. Když budete mít dostatek času a rozhodnete se, že se chcete zúčastnit samotné mediace, můžeme se již předem domluvit, že setkání potrvá tři hodiny, jako klasická mediace. 

Mediace

Pokud přicházíte bez doporučení soudu, již první schůzka bude trvat cca tři hodiny. Pokud již s předstihem víte, že se domluveného jednání nebudete moci zúčastnit a nebo dorazíte později, informujte mne o tom, prosím. 

Na úvodní schůzce i dalších mediačních jednání je nutná účast obou klientů, kteří se do řešení vzájemného konfliktu zapojí. 

Před samotnou mediací

Poté, co Vám soud nařídí mediaci, mne co nejdříve kontaktujte. Kvůli zachování etických standardů týkajících se rovného přístupu ke stranám sporu a průhlednosti celého procesu dávám přednost e-mailu. Pokud znáte kontakt na druhou stranu, uveďte jej prosím. Všichni tři se poté dohodneme na konkrétním termínu našeho prvního setkání.

Na samotné jednání není potřeba se složitě připravovat, nosit dokumenty, předchozí rozhodnutí soudu, ani jiné podklady. Vše, co si budeme potřebovat sdělit, aby se situace stala přehlednější, zazní právě na schůzce. Jediná příprava, která je pro zdárný průběh mediace důležitá, je ujasnit si svoje potřeby, myšlenky a důvody, které Vás vedou k určitým postojům.

Vzhledem k tomu, že mediátor nehodnotí, nesoudí a o Vašich záležitostech nerozhoduje a jde pouze o Vaše názory, postoje a potřeby, není žádoucí účast právního zástupce, ani jakýchkoliv třetích osob. Pokud byste své rozhodnutí chtěli prokonzultovat, můžete si samozřejmě během jednání zatelefonovat, nebo můžeme jednání přerušit, abyste si potřebné informace mohli doplnit.

Až se na prvním setkání dohodneme na podmínkách a termínu mediace, podepíšeme smlouvu o mediaci a poté se naplno pustíme do řešení Vaší situace