O mediaci

Co je mediace?

Mediace je mimosoudní způsob řešení sporů. Cílem mediace je dosáhnout oboustranně prospěšné a vyvážené dohody. Strany sporu spolu jednají pod vedením vyškoleného odborníka, mediátora. Mediátor jim pomáhá uklidnit rozjitřené emoce a usnadnit vzájemnou spolupráci v budoucnu. Cílem mediace je odosouhlasená a férová dohoda, se kterou budou obě strany spokojeny.

Mediace je zvláště vhodná v situacích, kdy spolu strany konfliktu potřebují dále komunikovat i po skončení sporu. Typicky při výchově dětí, jako sousedé či spolupracovníci. Často mediaci vyhledávají také páry, které ve vztahu procházejí složitým obdobím a mediace je pro ně cestou, jak na svém vztahu pracovat.

Mediace je důvěrná a jednání se zpravidla účastní jen mediátor a obě strany, klienti.

Jaké jsou výhody mediace?

Dosažená vyvážená dohoda je základem budoucího uspořádání. Mediátor zodpovídá za to, aby byly uspokojeny zájmy obou stran. 

Soudní řízení je zdlouhavé, nákladné a výsledek se těžko předvídá. S mediací máte své záležitosti a konečné rozhodnutí pod kontrolou.

Soudní řízení trvají i několik let, mediace zpravidla 2-5 tříhodinových setkání, která si naplánujete podle svých časových možností

Mediátor nehodnotí, nesoudí a nenavrhuje řešení. Respektuje každého účastníka a jeho potřeby.

Pokud mediace účastníkům nevyhovuje, mohou ji kdykoliv ukončit.