O mně

JUDr. Anna Beková

Zapsaná mediátorka

Narodila jsem se v Chomutově a po absolvování zdejšího gymnázia jsem vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Univerzitní studium jsem završila titulem doktorky práv. Po studiu jsem se začala na Okresním soudě v Chomutově připravovat na kariéru soudkyně. V praxi jsem zjistila, že proces je velice nepružný, zdlouhavý a obě strany sporu jsou často s výsledkem řízení nespokojeny. Navíc jsem viděla, že v mnoha případech se dalo lidem pomoci jinak, než strohým rozsudkem, který jejich narušené vztahy nenapravitelně rozbije. Hledala jsem tedy jinou cestu, jak lidem pomoci se domluvit a uspořádat vzájemné fungování.

A tak jsem objevila mediaci.

V roce 2015 jsem absolvovala výcvik u Asociace mediátorů ČR, v roce 2016 jsem se stala akreditovaným mediátorem téže organizace a také jsem na Ministerstvu spravedlnosti složila Zkoušku zapsaného mediátora. Průběžně se dále vzdělávám a prohlubuji své mediační dovednosti.

V současné době jsem Zapsanou mediátorkou v seznamu Ministerstva spravedlnosti a jsem oprávněna provádět i mediace nařízené soudem.

Jsem vdaná a mám dvě krásné děti.